Pomoc terapeutyczna

Wiedza zdobyta w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej oraz doświadczenie w pracy z klientami pozwala mi na profesjonalne prowadzenie:

  • – terapii indywidualnej,
  • – pomocy w sytuacjach kryzysowych,
  • – pomocy w radzeniu sobie z lękiem,
  • – pomocy w radzeniu sobie z obniżonym nastrojem, wahaniami nastroju oraz depresją,
  • – pomocy w radzeniu sobie ze złością,
  • – pomocy w radzeniu sobie z trudnościami dnia codziennego (relacje z innymi, stres i inne).

Praca psychoterapeutyczna odbywa się pod stałą superwizją.

Pomoc wychowawcza

Proponuję także warsztat umiejętności rodzicielskich metodą dr Carole Sutton, opracowaną w latach 80.
Jest to behawioralny program edukacji rodziców dzieci przedszkolnych i młodszych szkolnych. Program składa się z 8 etapów, realizowanych co tydzień. Na każdy tydzień opracowana jest nowa książeczka, która ma pomóc w realizacji zaleceń przekazywanych przez terapeutę. Każde spotkanie zawiera: omówienie z rodzicami przebiegu poprzedniego etapu, zaplanowanie zadań na kolejny tydzień (omówienie kolejnej książeczki), wręczenie kolejnej książeczki.


Doświadczenie w pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej zapewnia państwu profesjonalne podejście także w zakresie:

  • – konsultacji i porad wychowawczych dla rodziców,
  • – psychologicznej diagnozie trudności szkolnych dzieci i młodzieży.